[:sq]Shpallet Thirrja e dytë e Targetuar për projekt propozime, IPA CBC Itali – Shqipëri- Mali i Zi[:]

[:sq]Shpallet Thirrja e dytë e Targetuar për projekt propozime IPA CBC Itali – Shqipëri- Mali i Zi     Më datë 4 Prill 2019 është shpallur Thirrja e dytë e Targetuar për projekt propozime IPA CBC Itali – Shqipëri- Mali i Zi. Thirrja do të jetë e hapur për 60 ditë kalendarike nga data e publikimit.   Mund të aplikohet në dy tipologji projektesh: ProjektRead More…