[:sq]Studentët e ciklit të parë ,të cilët nuk kanë dorëzuar numrat e llogarive bankare ,janë lutur të dorëzojnë pranë zyrave të shërbimit ndaj studentit në fakultetin ku studiojne [:]

[:sq]Studentët e ciklit të parë ,të cilët nuk kanë dorëzuar numrat e llogarive bankare ,janë lutur të dorëzojnë pranë zyrave të shërbimit ndaj studentit në fakultetin ku studiojne ,numrat e llogarive bankare për kalimin e bursës së përfituar . Vendimit të Bordit të Administrimit nr 2,datë 15.01.2019, Nr Emer Mbiemer Dega            1   STELRead More…