[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për personel akademik me kohe te plote prane Departamentit te Kimise ne Fakultetin e Shkencave Teknike[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 09, datë 15.02.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË KIMISË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE 1 (një) personel akademik me angazhim me kohëRead More…

[:sq]Njoftim për zgjedhjet për anëtar të Bordit të Administrimit[:]

[:sq]Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në zbatim të Rregullores nr. 2459/1, datë 15.03.2016 “Për organizmin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të SenatitRead More…

[:sq]Summer Course for German Language and Austrian Studies[:]

[:sq]Informacion mbi kurset verore të gjuhës gjermane dhe kulturës e historisë austriake. Ofrohet një program me shumë variacion: përveç gjuhës, edhe ekskursione, aktivitete për kohën e lirë, referate shumë interesante mbi politikën, kulturën e historinë austriake. Për informacion të plotë mbi këto kurse verore, ju lutem klikoni ketu Broschure Summer Course[:]Read More…