Të dhëna të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë


Të dhëna të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë

Akt Rakordimi të Ardhura 1 – 31 Janar 2019

Situacion të ardhura shpenzime 1 – 31 Janar 2019

Ankesi A për periudhën janar 2019 sipas Udhëzimit nr 54 ,datë 30.01.2019.