[:sq]NJOFTIM  PËR  PËRFITIMIN   E   BURSAVE 2018-2019[:]

[:sq]NJOFTIM  PËR  PËRFITIMIN   E   BURSAVE 2018-2019   Bazuar në VKM nr. 39, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime në VKM nr. 903, datë 21.12.2016, Për përcaktimin e kritereve dhe përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë», të ndrRead More…

[:sq]NJOFTIM PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE 2018-2019.[:]

[:sq]NJOFTIM PËR PËRFITIMIN E PERJASHTIMIT NGA TARIFAT SHKOLLORE 2018-2019.      Bazuar në VKM nr. 40, datë 23.01.2019, “Për disa ndryshime në VKM nr. 269, datë 29.03.2017, Për përcaktimin e e kategorive te individeve  qe plotesojne kriteret e pranimit ne nje program te ciklit te pare te studimeve,ne nje program te integruar te studimeve ose nje program te studimeve profesionale,qRead More…