[:sq]Njoftim për studentët e ciklit të parë të studimeve përfitues burse sipas vendimit nr 41 datë 26.12.2018 të Bordit të Administrimit[:]

[:sq]Studentët përfitues të bursës për vitin akademik 2018-2019 , sipas vendimit nr 41 datë   26.12.2018   të  Bordit të Administrimit ,që nuk kanë dorëzuar numrin e llogarisë bankare pranë zyrës së Financës, janë të lutur të paraqesin numrin e llogarisë bankare pranë zyrave të Financës, për kalimin e pagesës së bursës . Informacioni mund të dërgohet dhe me emaRead More…