[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall njoftimin për konkurim, personel akademik me kohë të plotë pranë departamentit të kujdesit shëndetësor në fakultetin e shëndetit publik[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.116, datë 20.12.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:   PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PRANË DEPARTAMENTIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NË FAKULTETIN E SHËNDETIT PUBLIK   1 (një) personel akademik meRead More…