[:sq]Fakulteti i Ekonomisë kërkon të rekrutojë në Departamentin e Biznesit 1 (një) personel akademik me kontratë 1 (një) vjeçare [:]

[:sq]NJOFTIM Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 104, datë 22.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: DEPARTAMENTI I BIZNESIT Fakulteti i Ekonomisë kërkon të rekrutojë në Departamentin e Biznesit 1 (një) personel akademik me kontratë 1 (një) vjeçare pRead More…