njoftim punesim

[:sq]Fakulteti i Shkencave Teknike kërkon të rekrutojë në Departamentin e Shkencave Kompjuterike një Laborant[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.85, datë 19.10.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:

  1. Për personel ndihmësakademik Laborant 1 (një ) në Departamentin e Shkencave Kompjuterike , Fakulteti i Shkencave Teknike

 Shkarko njoftimin e plote
 Skema e pikezimit

Formular-aplikimi-per-personel-akademik
Formular-aplikimi-per-personel-administrativ[:]