Aktivitete njoftime

[:sq]Aplikime për Bursa për Studentët në kuadër të Programit “Go Styria” [:]

[:sq]Hapet thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët në kuadër të Programit “Go Styria” në Universitetin Graz, Austri Kush mund të aplikojë:-Studentët e nivelit Master ose Doktoraturës  Fushat e studimit:-Administrim Biznesi.-Ekonomiks-Drejtësi-Matematik-Biologji-Fizik-Kimi Për t’u njohur me programet e studimit të ofruara nga Universiteti i Graz klikoni në këtë link:https://studien.uni-graz.at/en/degree-programmes/overview/  Kohëzgjatja e bursave:– Maksimumi 4 muaj Bursat përfshijnë:-Kompesim mujor 600 Eur në muaj përfshirë dhe tarifën e shkollimit në Universitetin e Graz. Dokumentet e nevojshme për aplikim, klikoni në këtë link:https://static.uni-graz.at/fileadmin/bib/downloads/studierende/incoming/mobprog/go_styria/bibwww_inc_mprog_go_styria_checkliste_antrag_ma_phd.pdf  Afati i fundit:– 3 Maj 2018 Informacion shtesë:-Për më shumë informacion rreth thirrjes mund të klikoni në këtë link:https://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/

Për çdo informacion të mëtejshëm mund të paraqiteni pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë (Godina A, Rektorati) ose të kontaktoni me anë të e-mailit: international@univlora.edu.al

Ju urojmë suksese në aplikim![:]