Aplikime për Bursa për Studentët në kuadër të Programit “Go Styria” në Universitetin Graz, Austri 

Aktivitete njoftime

Hapet thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët në kuadër të Programit “Go Styria” në Universitetin Graz, Austri Kush mund të aplikojë:-Post doktorantë, të cilët  kanë përfunduar programin e doktoraturës (PhD) me rezultate të shkëlqyera dhe përfundimi i doktoraturës të jetë max 1 vit nga data e aplikimit për PostDoc. Fushat e studimit:-Administrim Biznesi.-Ekonomiks-Drejtësi-Matematik-Biologji-Fizik-Kimi Për t’u njohur me programet e studimit të ofruara nga Universiteti i Graz klikoni në këtë link:https://studien.uni-graz.at/en/degree-programmes/overview/  Kohëzgjatja e bursave:– Maksimumi 4 muaj Bursat përfshijnë:

-Kompesim mujor 900 Eur në muaj

Dokumentet e nevojshme për aplikim, klikoni në këtë link:https://static.uni-graz.at/fileadmin/bib/downloads/studierende/incoming/mobprog/go_styria/bibwww_inc_mprog_go_styria_checklist_antrag_postdoc.pdf Afati i fundit:– 3 Maj 2018 Informacion shtesë:-Për më shumë informacion rreth thirrjes mund të klikoni në këtë link:https://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/

Për çdo informacion të mëtejshëm mund të paraqiteni pranë Sektorit të Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë (Godina A, Rektorati) ose të kontaktoni me anë të e-mailit: international@univlora.edu.al

Ju urojmë suksese në aplikim!