KONFERENCË STUDENTORE E HAPUR 2017

conference njoftime

KONFERENCË STUDENTORE E HAPUR 2017
Universiteti “Ismail Qemali”Vlorë
PROGRAMI I KONFERENCËS

E Enjte 14/12/2017

9.00 – 9:30 Regjistrim i pjesëmarrësve – Godina e rektoratit
9:30 – 10:00 Fjalët përshendetëse- Salla Rilindja