[:sq]Kriteret e Përfitimit të Bursave dhe Formulari i Aplikimit[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë Mbështetur në VKM   nr. 903, datë 21.12.2016 “Për Përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studenët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë”,   NJOFTON: I   Studentët e viteve  II – ta e të III – ta Read More…

[:sq]KRITERET E BURSAVE[:]

[:sq]Njoftim   Njoftohen të gjithë studentët e Univesritetit “Ismail Qemali” Vlorë  që në zbatim të VKM Nr. 903, datë 21.12.2016 “ Për përcaktimin e  kritereve për përfitimin e bursave nga fondi   I   mbeshtetjes   studentore   për   studentetë   e   shkëlqyer   studentët   që përfitojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentRead More…