[:sq]KRITERET E BURSAVE[:]

[:sq]Njoftim   Njoftohen të gjithë studentët e Univesritetit “Ismail Qemali” Vlorë  që në zbatim të VKM Nr. 903, datë 21.12.2016 “ Për përcaktimin e  kritereve për përfitimin e bursave nga fondi   I   mbeshtetjes   studentore   për   studentetë   e   shkëlqyer   studentët   që përfitojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentRead More…