ORARI FSHT

[:sq]ORARI PRANVERE 2020 MP & MS NE FSHT[:]

[:sq]

MASTER PROFESIONAL NË MËSUESI PËR ARSIMIN E MESËM NË LËNDËN MATEMATIKË
Departamenti i Matematikes Nr. KODI LENDA PEDAGOGU LEKSIONE SEMINARE PEDAGOGU
DITA Ora Salla DITA Ora Salla
Viti I MAT 421 L 3/2 Analizë e Lartë 2 Ermal Feleqi E 12:00-15:00 C404
E 15:00-17:00 C404 Ermal Feleqi
MAT 451 L 3/2 Algjebër e Lartë Ndricim Sadikaj P 12:00-15:00 C404
P 15:00-17:00 C404 Ndricim Sadikaj
MAT 471 L 3/2 Analizë Stokastike Orgeta Gjermëni H 8:00-11:00 C404
M 9:00-11:00 C404 Orgeta Gjermëni
MAT 411 L 3/2 Thellime në Gjeometri Elementare Arben Baushi R 12:00-15:00 C404
R 15:00-17:00 C404 Llambrini Sota
MAT 410 L3/2 Teknika Algjebrike dhe Diferenciale në Topologji Llambrini Sota H 11:00-14:00
M 13:00-15:00 C404 Llambrini Sota
Viti II MAT 590 L 4/2 Praktike ne Mesimdhenie Miftar Ramosaço H,M, 15:00-17:00 C404
P 15:00-17:00 C404 Miftar Ramosaço
Master Profesional Master Profesional “Mësuesi AM në Biologji, me profil minor në Kimi”
Viti KODI LENDA PEDAGOGU LEKSIONE Seminar
DITA Ora Salla Dita Ora Salla Pedagogu
Viti i pare          14 jave + 1 jave praktik
BIO 460 Modul 1: Teknikat e studimit të bimëve (1/1/2) Matilda Shehu R 16:00-17:00 C401
R 17:00-18:00 C401 Matilda Shehu
M 16:00-18:00 C401 Matilda Shehu
BIO 462 Modul 2: Teknikat e studimit në zoologji (1/1/2) Ina Nasto H 14:00-15:00 C 411
S H 15:00-16:00 C 411 Ina Nasto
Lab H 16:00-18:00 C 411 Ina Nasto
BIO 476 Metodika e mësimdhënies në Biologji (3/2) Anila Paparisto M 09:00-12:00 C401
M 120:00-14:00 C401 Anila Paparisto
BIO 481 Mekanizmat e evolucionit dhe trashëgimisë (2/2) Blerta Laze P 10:00-12:00 C 500 P 12:00-14:00 C500 Blerta Laze
R 12:00-15:00 C 411 E 13:00-15:00 C 401 Blerta Laze
ENG 470 Anglisht në mësimdhënie (2/1) Anila Hima E 15:00-17:00 C407
E 17:00-18:00 C407 Anila Hima
Master Profesional “Mësuesi AM në Biologji, me profil minor në Kimi”
Viti i dyte                 15 jave BIO 490 Praktike Measimore (200 ore) Denada Sota/ Hajdar Kicaj H,R,M,E,P 08:00-13:00 C 500
BIO 470 Metodika e Kerkimit Shkencor ne Edukimin Biologjik (2/2) Denada Sota H 14:00- 16:00 C 401
H 16:00-18:00 C 401 Xhuljana Arapaj
Master Shkencor Master Shkencor në Biologji Mjedisore
Viti KODI LENDA PEDAGOGU LEKSIONE Seminar
Viti i pare          14 jave + 1 jave praktik DITA Ora Salla Dita Ora Salla Pedagogu
BIO 461 Ekofiziologji Bimore  3/1/1 Lulezim Shuka Sh 13:30-16:30 C 411
S P 12:00-13:00 C 401 Lulezim Shuka
Lab P 13:00-14:00 C 401 Lulezim Shuka
BIO 464 Studimi i Florës 3/2 Lulezim Shuka P 09:00-12:00 C 411
E 11:00-13:00 C 401 Aurora Bakaj
BIO 474                    Studimi i Faunes Metodat e studiimit te faunes  3/2 (Zhvillohet në 7 javët e para) Sajmir Beqiraj P 14:00-17:00 C 411
Sem SH 09:00-11:00 C 411 Sajmir Beqiraj
Zoogjeografia  3/2 (Zhvillohet në 7 javët e dyta) Bledar Pepa R 15:00-18:00 C 411
M 13:00 – 15:00 C 411 Bledar Pepa
BIO 482 Evolucioni i botes se gjalle 3/2 Blerta Laze R 12:00-15:00 C 411
Sem E 13:00-15:00 C 401 Blerta Laze
BIO 452 Ekologji Ujore 1.5/0.5/2.5 dit praktik Sajmir Beqiraj SH 11:00-12:30 C 411
Lab i here ne 2 jave SH 1 here ne 2 jave 12:30-13:30 C 411 Sajmir Beqiraj
VITI 1 MP NE STUDIME TE AVANCUARA DETARE
DET 450 3/2 Administrimi i Ndotjeve Detare Shkelqim Sinanaj H 09:00-12:00 C 203
M 09:00-11:00 C 203 Shkelqim Sinanaj
DET 460 3/2) Politika dhe Administrata Detare Ermal Xhelilaj R 10:00-13:00 C 203, C 204
E 08:00-10:00 C 203 Ermal Xhelilaj
DET 480 (3/2) Rregullat Tregtare te Transportit Detar Agron Dukaj M,P 11:00-13:00 M, 10:00-11:00 P C 203
P 11:00-13:00 C 203 Agron Dukaj
DET 490 0/6 Praktike Profesionale Erald Aliko
E 10:00-16:00 C 203 Erald Aliko
Masteri
NAV 415 3/2 Operacione Industriale Navale Mirela Koçi E 13:00-15:00 C201
P 14:00-17:00 C201 Mirela Koçi
MEK 465 3/2 Teknologji te Avancuara Industriale Djana Ilia M 14:00-17:00 C202
E 15:00-17:00 C201 Djana Ilia
NAV 480 0/8 Praktike profesionale Pellumb Cacaj Ne teren
NAV 498 Diplome
VITI 1 CS 454 3/2 Sisteme të Menaxhimit të Bazave të të Dhënave Alketa Hyso H 10:00-13:00 C 402
M 13:00-15:00 C 302 Alketa Hyso
CS 457 3/2/1 Rrjetat dhe Komunikimi i të Dhënave Alma Sheko H 13:00-16:00 C 402
R 13:00-16:00 C 402 Alma Sheko
CN 470 3/2 Inteligjenca Artificiale Alketa Hyso P 14:00-17:00 C 302
E 12:00-14:00 C 402 Alketa Hyso
CS 408 3/1 Metoda per Zgjidhjen e Problemeve Shkencore Dezdemona Gjylapi R,E 10:00-12:00 R              10:00-11:00 E C 302
R 12:00-13:00 C 302 Dezdemona Gjylapi
VITI 2 CS 551 3/2 Ndërfaqe Përdoruesi Eljona Proko P 14:00-17:00 C 402
E 12:00-14:00 C 402 Eljona Proko
MP MESUESI NE AM NE LENDEN INFORMATIKE
VITI 1 CS 421 3/1 Metodat e Kerkimit Shkencor ne Fushen e Shkencave Kompjuterike Patricia Mezani H 12:00-15:00 C 302
H 15:00-16:00 C 302 Patricia Mezani
CS 423 3/2/1 Didaktika e Informatikës dhe Programacionit Dezdemona Gjylapi M, E 10:00-12:00 11:00-12:00 C 402
S E 13:00-15:00 C 402 Dezdemona Gjylapi
Lab R 13:00-14:00 C 302 Dezdemona Gjylapi
CS 412/B 3/2/1 Multimedia ne edukim Nirida Pashaj R, M 14:00-16:00   14:00-15:00 C 302  C 402
LAB M 15:00-16:00 C 402 Nirida Pashaj
S P 10:00-12:00 C 302 Nirida Pashaj
CS 408 3/2/1 Metoda per Zgjidhjen e Problemeve Shkencore Dezdemona Gjylapi R,E 10:00-12:00 R              10:00-11:00 E C 302
R, M 12:00- 13:00     12:00-14:00 C 302, C 402 Dezdemona Gjylapi
VITI II CS 521  2 leksione Praktike ne Mesimdhenie Nirida Pashaj M 08:00-09:00 C 407, C 202
Master Shkencor “Mësuesi AML në Kimi”
Viti i Pare KIM 444  2/1 Historiku i Zhvillimit te Kimis Areta Alinj H 10:00-12:00 C 103
M 10:00-11:00 C 103 Areta Alinj
KIM 460 3/1 Teknologjia Kimike dhe Mjedisi Marinela Muco M, P 08:00-10:00 M/ 08:00-09:00 P C 103
P 09:00-10:00 C 103 Marinela Muco
KIM 443 3/2 Plotesime ne kimi te pergjithshme dhe inorganike Marinela Muco H,E 12:00-14:00H/ 08:00-09:00 E C 103
E 09:00-11:00 C 103 Marinela Muco
KIM 455  2/2 Plotesime ne Kimine Organike Jonida Salihiha R 08:00-10:00 C 103
E 11:00-13:00 C 103 Jonida Salihihaj
KIM 448  2/2 Kurrikula e kimise ne shkolle Areta Alinj P 10:00-12:00 C 103
M 11:00 – 13:00 C 103 Areta Alinj
ENG 420 2/1 Gjuhe Angleze Specifike Anila Hima R 11:00-13:00 C 103
R 13:00-14:00 C 103 Anila Hima
Viti i Dyte KIM 555 3/2 Metodika Te Mesimdhenies se Kimise Flora Qarri R 14:00-17:00 C304
E 14:00-16:00 C304 Flora Qarri
KIm 590 Praktike Mesimore Flora Qarri Ne teren

 

 [:]