ORARI FSHE

[:sq]FAKULTETI I EKONOMISË Bachelor[:]

[:sq]

FAKULTETI I EKONOMISË
Orari Perfundimtar Mësimor Vjeshtë 2017
Cikli i Parë i Studimeve Bachelor me Kohë të Plotë
Departamenti i Finances
Nr. Leksione Seminare
Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Dega Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 120 Baza Finance R,E 09.00 -10.30 A 206 F. Madani Finance Viti I H 11.00 -12.00 A 206 F.Madani
M 14.00-15.00 A 203 F.Madani
M 12.00-14.00 A 401 B.Ramaj
H 12.00-14.00 A 401 B.Ramaj
2 FIN 220 Financa 2 R,E 10.30 – 12.00 A 403 F. Madani Finance Viti II R, E 12.00-13.00 A 205 F.Madani
R, E 13.00 -14.00 A 403 F.Madani
R, E 14.00-15.00 A 203 F.Madani
3 FIn 220 Financa 2 H, M, P 10.00-11.00 A 407 Y. Sokoli Ekonomiks Viti II H, M 13.00-14.00 A 405 Y. Sokoli
Ekonomiks Viti II H, M 12.00 -13.00 A 405 Y. Sokoli
Kontabilitet Viti II P 12.00 -14.00 A 405 Y. Sokoli
4 FIN 312 Kontabiliteti i Kosto Drejtimit H, M, P 09.00- 10.00 A 207 Y. Sokoli Finance Viti III H, M 11.00 -12.00 A 207 Y. Sokoli
H, M 08.00- 09.00 A 301 Y. Sokoli
P 08.00 -09.00 A 301 Y. Sokoli
11.00-12.00 A 207 Y. Sokoli
5 FIN 120 Baza Finance R, E 10.30 -12.00 A 104 M. Petanaj Ekonomiks + Kontabilitet Viti I M 13.00-15.00 A 104 M. Petanaj
P 11.00- 13.00 A 104 M. Petanaj
6 FIN 226 Teknika Bankare R, E 09.00 -10.30 A 403 M. Petanaj Finance Viti II R 13.00 -14.00 A 401 M. Petanaj
R 12.00-13.00 A 401 M. Petanaj
E 13.00-14.00 A 401 M. Petanaj
7 FIN 210 Kontabilitet Financiar H, M, P 10.00 -11.00 A 404 L. Cakerri Marketing P 11.00-13.00 A103 M. Haxhiu
Turizem H,M 12.00-13.00 A 101 M. Haxhiu
8 FIN 312 Kontabilitet Kosto Drejtimi H, M, P 09.00-10.00 A 204 L. Cakerri Biznes Viti III H,M 11.00 -12.00 A 204 L. Cakerri
H,M 13.00-14.00 A 204 L. Cakerri
9 FIN 210 Kontabilitet Financiar H, M 09.00 -10.00 A 301 B. Ramaj Biznes Viti II H,M 13.00 -14.00 A 203 M. Haxhiu
M 08.00-09.00 A 205 H,M 11.00 -12.00 A 101 M. Haxhiu
10 FIN 311 Kontabilitet Kosto H, M 10.00 -11.00 A 103 B. Ramaj Kontabilitet Viti III
H 14.00 -15.00 A 201 B. Ramaj H,M 11.00-12.00 A 301 B. Ramaj
11 FIN 215 Institucionet Financiare H, M, P 11.00 -12.00 A 403 B. Dervishi Financa Viti II + H 12.00- 13.00 A 401 B. Dervishi
M 12.00 -13.00 A 401 B. Dervishi
Kontabilitet Viti II me zgjedhje P 12.00 -13.00 A 401 B. Dervishi
12 FIN 340 Tregjet Financiare R,E 10.30 -12.00 A 207 B. Sulejmani Financa Viti III R,E 12.00-13.00 A 207 B. Sulejmani
R,E 13.00 -14.00 A 207 B. Sulejmani
R,E 14.00 -15.00 A 207 B. Sulejmani
13 FIN 318 Bazat e Pasurive te Paluajtshme H, M, P 10.00 -11.00 A 207 G. Dede Financa Viti III H 11.00 -12.00 A 202 G. Dede
M 11.00 -12.00 A 202 G. Dede
H 12.00-13.00 A 202 G. Dede
14 FIN 264 Kontabilitet Publik R,E 09.00 -10.30 A 402 G. Dede Kontabilitet Viti II R 12.00-13.00 A 402 G. Dede
15 FIN 314 Kontabilitet Nderkombetar H, M, P 09.00 – 10.00 A 103 G. Dede Kontabilitet Viti III H, M 13.00 -14.00 A 103 G. Dede
16 FIN 110 Parimet e Kontabilitetit R,E 10.30 -12.00 A 407 G. Dede Marketing Viti I P 08.00 -09.00 A 102 M. Haxhiu
P 10.00-11.00 A 102 M. Haxhiu
Biznes Viti I H, M 08.00 -09.00 A 103 M. Haxhiu
Turizem Viti I M, P 09.00-10.00 A 101 M. Haxhiu
Departamenti I Ekonomiksit
Leksione Seminare
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Dega Dita Ora Salla Pedagogu
1 ECN 150 Hyrje ne Ekonomi H.M.P. 10.00 – 11.00 A 104 L. Alikaj Ekonomiks Viti I P 11.00 – 12.00 A 402 L. Alikaj
12.00 – 13.00 A 402 L. Alikaj
Kontabilitet Viti I M. 13.00 – 14.00 A 101 L. Alikaj
14.00 – 15.00 A 104 L. Alikaj
2 ECN 150 Hyrje ne Ekonomi R.E. 12.00 – 13.30 A 407 E. Aliaj Biznes Viti I H.M. 09.00 – 10.00 A 402 E. Aliaj
Marketing Viti I H.M. 10.00 – 11.00 A 402 E. Aliaj
3 ECN 150 Hyrje ne Ekonomi H.M.P. 10.00 – 11.00 A 206 I. Pulaj Finance Viti I H.M 11.00 – 12.00 A 402 I. Pulaj
P 11.00 – 12.00 A 206 I. Pulaj
12.00 – 13.00 A 206 I. Pulaj
R.E. 12.00 – 13.00 A 206 I. Pulaj
4 ECN 270 Makroekonomia H.M.P. 10.00 – 11.00 A 301 F. Miti Biznes Viti II H.M 11.00 – 12.00 A 405 F. Miti
H.M 12.00 – 13.00 A 301 F. Miti
5 ECN 270 Makroekonomia H.M.P. 09.00 – 10.00 A 404 F. Miti Marketing Viti II H.M 15.00 – 16.00 A 404 F. Miti
Turizem Viti II H.M 14.00 – 15.00 A 404 F. Miti
6 ECN 270 Makroekonomia H.M.P. 11.00 – 12.00 A 301 K. Guga Ekonomiksi Viti II H.M. 12.00 – 13.00 A 402 K. Guga
H.M. 13.00 – 14.00 A 402 I. Pulaj
Kontabilitet Viti II H.M. 12.00 – 13.00 A 202 I. Pulaj
7 ECN 270 Makroekonomia H.M.P. 10.00 – 11.00 A 403 K. Guga Finance Viti II H.M. 09.00 – 10.00 A 403 K.Guga
H.M. 12.00 – 13.00 A 201 E. Malaj
H 13.00 – 14.00 A 206 E. Malaj
14.00 – 15.00 A 206 E. Malaj
8 ECN 271 Historia e Mendimit Ekonomik R.E. 09.00 – 10.30 A 405 E. Aliaj Ekonomiksi Viti II R 11.00 – 12.00 A405 E. Aliaj
E. 11.00 – 12.00 A 405 E. Aliaj
9 ECN 376 Ekonomiksi i Sektorit Publik H.M.P. 11.00 – 12.00 A 205 L. Alikaj Ekonomiksi Viti III H.M. 09.00 – 10.00 A 205 L. Alikaj
H.M. 12.00 – 13.00 A 205 L. Alikaj
10 ECN 372 Ekonomi Monetare H.M. 10.00 – 11.00 A 205 E. Malaj Ekonomiksi Viti III H.M. 09.00 – 10.00 A 401 E. Malaj
E 14.00 – 15.00 A 206 H.M. 13.00 – 14.00 A 201 E. Malaj
11 ECN 321 Politika te Zhvillimit Ekonomik R.E. 10.30 – 12.00 A 205 I. Pulaj Ekonomiksi Viti III R.E. 09.30 – 10.30 A 205 I. Pulaj
R.E. 13.00 – 14.00 A 205 I. Pulaj
12 ECN 370 Ekonometri R.E. 09.00 – 10.30 A 301 A. Qarri Finance, Kontabilitet, Marketing Viti III R.E. 12.00 – 13.00 A 408 A. Qarri
M 10.00 – 12.00 A 405 A. Qarri
M 12.00 – 14.00 A 403 A. Qarri
Departamenti i Biznesit
Departamenti i Biznesit Nr. Leksione Seminare
Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Deget viti I Dita Ora Salla Pedagogu
1 MKT 110 Bazat e marketigut R,E 09:00-10:30 A 407 Xh.Agaraj Biznes H 10:00-11:00 A 202 A.Ramaj
Marketing H 09:00-10:00 A 202 A. Ramaj
Turizem M 10:00-11:00 A 202 A.Ramaj
2 MKT 313 Marketingu i tregjeve te biznesit R,E 10:30-12:00 A 406 Xh.Agaraj MKT Viti 3 R 13:30-14:30 A 406 Xh.Agaraj
3 MKT 311 Sjellje konsumatore H,M,P 09:00-10:00 A 406 E. Pjero MKT Viti 3 H,M 10:00-11:00 A 406 E. Pjero
4 MKT333/ BIZ332 Sjellja e Konsumatorit Turist / Teknika te komunikimit dhe Etika ne Turizem H,M,P 11:00-12:00 A 102 E. Pjero TUR Viti 3 P 12:00-13:00 A 102 E. Pjero
H,M,P 11:00-12:00 A 203 D. Feimi TUR Viti 3 P 12:00-13:00 A 203 D. Feimi
5 MKT 316 Shperndarje dhe drejtim i forces shitese H,M, 11:00-12:00 A 406 A.Ramaj MKT Viti 3 P 11:00-12:00 A 406 A.Ramaj
6 MKT 331 Strategji Marketing R,E 12:00-13:30 A 406 E.Bazini MKT Viti 3 E 13:30-14:30 A 406 E. Bazini
7 BIZ 140 Manaxhim Biznesi R,E 10:30-12:00 A 206 A.Hysi Finance A1 H 11:00-12:00 A 201 A.Hysi
Finance A2 H 13:00-1400 A 401 A. Hysi
Finance A3 H 12:00-13:00 A 202 A.Hysi
8 BIZ 140 Manaxhim Biznesi R,E 09:00-10:30 A 104 Z. Sinaj Ekonomiks H 12:00-13:00 A 104 Z.Sinaj
Kontabilitet H 13:00-14:00 A 104 Z.Sinaj
9 BIZ 335 Manaxhim strategjik R 09:00-12:00 A 204 E.Pulaj Biz Viti 3 A1 R 08:00-09:00 A 103 E. Pulaj
Biz Viti 3 A2 E 08:00-09:00 A 103 E. Pulaj
10 BIZ 331/ BIZ 301 Aftesi Manaxheriale/ R,E 12:00-13:00 A 103 A. Dumi BIZ Viti 3 R 13:00-14:00 A 103 A.Dumi
Komunikim ne boten e Biznesit R,E 12:00-13:00 A 204 A. Hysi BIZ Viti 3 R 13:00-14:00 A 204 A. Hysi
11 BIZ 333 Biznes Nderkombetare H,M,P 10:00-11:00 A 204 I. Lipi BIZ Viti 3 P 11:00-12:00 A 204 I.Lipi
H 11:00-12:00 A 204 I.Lipi
12 BIZ 345 Zhvillimi I planit te biznesit P 11:00-14:00 A 205 A.Hysi ECN Viti 3
13 BIZ 230 Sjellje Organizative R,E 12::00-13:30 A 404 R.Hasanaj MKT Viti 2 R 11:00-12:00 A 404 R.Hasanaj
Kontabilitet 2 E 11:00-12:00 A 404 R.Hasanaj
14 BIZ 334 Manaxhimi i Cilesise E 09:00-12:00 A 204 F.Vela Biz Viti 3 A1 M 12:00-13:00 A 204 F. Vela
Biz Viti 3 A2 M 13:00-14:00 A 204 F. Vela
15 TUR 361 Ndermarrje turistike R,E 09:00-10:30 A 203 Sh. Sinanaj TUR Viti 3 R 12:00-13:00 A 203 Sh. Sinanaj
16 TUR 364 Strategji Turizmi R,E 10:30-12:00 A 203 Sh. Sinanaj TUR Viti 3 E 12:00-13:00 A 203 Sh. Sinanaj
17 TUR 354 Manaxhim Destinacionesh H,M,P 09:00-10:00 A 203 R. Brokaj TUR Viti 3 H 12:00-13:00 A 203 R.Brokaj
18 TUR 355 Organizim Udhetimesh Turistike H,M,P 10:00-11:00 A 203 R.Brokaj TUR Viti 3 M 12:00-13:00 A 203 R.Brokaj
19 TUR 121 Bazat e Turizmit R,E 12:00-13:30 A 202 Z. Sinaj Turizem Viti 1 R,E 14:00-15:00 A 202 Z.Sinaj
20 TUR 221 Bazat e Turizmit R,E 10:30-12:00 A 404 Z. Sinaj Turizem Viti 2 H 11:00-12:00 A 206 Z.Sinaj
21 TUR 389 Praktika profesionale R.Brokaj
22 BIZ 391 Praktika profesionale R.Hasanaj
Kode te tjera
E Nr. Leksione Seminare
Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Deget viti I Dita Ora Salla Pedagogu
1 MTE 150 Matematike e pergjithshme H,M 11:00-12:00 A 407 L.Bezati Biznes P,P 09:00-10:00 A 402, B. Sika
10:00-11:00 A 401 B. Sika
Marketing M,P 08:00-09:00 A 407 L.Bezati
Turizem H, H 09:00-10:00 A 201 B. Sika
10:00-11:00 A 201 B. Sika
2 MTE 150 Matematike e pergjithshme R 13.00 -14.00 A 206 A.Baushi FINANACE M 12.00 – 14.00 A 406 Staf
E 12.00-13.00 A 301 Staf
P 11.00-12.00 A 202 Staf
E 13.00-14.00 A 201 Staf
M 09.00 -10.00 A 206 A. Baushi Finance P 09:00-10:00 A 205 Staf
3 MTE 150 Matematike e pergjithshme H.M. 09.00 – 10.00 A 104 L.Bezati Ekonomiks R 12.00 – 13.00 A 101 E.Lamce
E 12.00 – 13.00 A 104 E.Lamce
Kontabilitet R,E 08.00-09.00 A 104 L.Bezati
1 CSE 130 Teknologji Informacioni H, M,P 12.00 – 13.00 A 407 Besnik BIZ-MKT-TUR
2 CSE 130 Teknologji Informacioni R,E 14.00-15.30 A 403 N.Pashaj FINANCE
3 CSE 130 Teknologji Informacioni H, M 11.00 – 12.00 A 104 Besnik ECN-KNT
P 13.00 – 14.00 A 104 Besnik ECN-KNT
DRE 250/ CSE 290 E drejte Biznesi/ Sistemet e informacionit ne Ekonomi H,M M 13:00-14:00, 14:00-15:00 A 103 staf MarketingII H 14:00-15:00 A 103 Staf
H,M M 13:00-14:00, 14:00-15:00 A 205 N.Pashaj Marketing II H 14:00-15:00 A 205 N.Pashaj
1 MTE 220 Statistik H.M.P. 09.00 – 10.00 A 405 LL.Sota Ekonomiks R 12.00 – 13.00 A 102 E. Lamce
E 13.00 -14.00 A 203 E. Lamce
E 11.00 – 13.00 A 101 E.Lamce
Kontabilitet H,M 13.00 -14.00 A 202 E.Lamce
2 MTE 220 Statistike R,E 09:00-10:30 A 404 A. Peci MKT II + TUR II R,E 14:00-15:00 A 408 A.Peci
R,E 13:00-14:00 A 408 A.Peci
3 MTE 220 Statistike R,E 09:00-10:30 A 207 LL.Sota Biznes II M.P 12:00-13:00 A 207 E.Lamce
R,E 14:00-15:00 A 207 E.Lamce
1 ENG 230/ IT 230/ SPA 230 Gjuhe e Huaj R,E 13:00-14:00 A301/ A102/ A203 Z.Alimerkaj B.Isufaj A.Cano Biznes viti II E 14:00-15:00 A 301 Z.Alimerkaj
E A 104 B.Isufaj
E A 202 A.Cano
1 ALB 380 Shkrim Akademik R.E. 12.00 – 13.00 A 205 E. Hudhra Ekonomiks III + KOntabilitet Viti III R 13.00 – 14.00 A 101 E. Hudhra
1

[:]