ORARI FSHTN

[:sq]ORARI PRANVERE 2020 BACHELOR FSHT[:]

[:sq]

DITA Ora Salla DITA Ora Salla
DEPARTAMENTI I BIOLOGJISE DEPARTAMENTI I BIOLOGJISE
Viti i pare          13 jave + 2 jave praktik BIO 160 Botanike e Pergjithshme 3/1/1 Ilva Alushi M,E 08:00-10:00 M / 09:00-10:00 E C 411
S P 09:00-10:00 C401 Donald Shuka
LAB P 10:00-11:00 C401 Donald Shuka
BIO 161 Zoologji Invertebrore 3/1/1 Denada Sota H 11:00-14:00 C411
S R 10:00-11:00 C411 Denada Sota
LAB R 11:00-12:00 C411 Denada Sota
ENGT 131 L 3/2 Anglisht 1 3/2 Evis Celo H 08:00-11:00 C 407
MAT + BIO R 08:00-10:00 C 407 Evis Celo
CST 130 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 2/2/1 Fjoralba Sota M 11:00-13:00 C 407
S E 10:00-12:00 C 407 Fjoralba Sota
Lab E 12:00-13:00 C 402 Fjoralba Sota
Viti i Dyte         13 jave + 2 jave praktik BIO 260 Sistematike e Bimeve 3/1/1 Aurora Bakaj H,R 11:00-13:00 H / 11:00-12:00 R C401
S H 13:00-14:00 C401 Aurora Bakaj
LAB R 12:00-13:00 C401 Aurora Bakaj
BIO 261 Zoologji Vertebrore 3/1/1 Hajdar Kicaj H 08:00-11:00 C411
S M 08:00-09:00 C401 Bledar Pepa
LAB R 08:00-09:00 C411 Bledar Pepa
BIO 264 Mikrobiologji 3/1/1 Aurora Bakaj R,E 09:00-10:00 R / 09:00-11:00 E C 411 R / C401E
Lab R 13:00-14:00 C 401 Manjola Ismailaj
S M 12:00-13:00 C 411 Manjola Ismailaj
BIO 270 Paleontologji dhe Bazat e Gjeologjise 3/1 Marjeta Bonjaku M 10:00-12:00 Qendra C305
S E 11:00-13:00 Qendra C305 Marjeta Bonjaku
Viti 3 BIO 365 Fiziologji shtazore 3/1/1 Xhuljana Arapaj H,R 08:00-10:00 H / 08:00-09:00 R C401
S H 10:00-11:00 C401 Xhuljana Arapaj
LAB R 09:00-10:00 C401 Xhuljana Arapaj
BIO 378 Etologji 2/1 Ina Nasto E 12:00-14:00 C 411
S R 10:00-11:00 C401 Ina Nasto
BIO 312 Gjenetike 3/2 Blerta Laze M, E 10:00-12:00 M / 10:00-11:00 E C 411
S M, E 12:00-13:00 M / 11:00-12:00 E C202 M / C411E Blerta Laze
BIO 370 Hidrobiologji (2/1) Sajmir Beqiraj P 11:00-13:00 C 411
S P 13:00-14:00 C 411 Sajmir Beqiraj
DITA Ora Salla DITA Ora Salla
BACHELOR NE NAVIGACION
Viti I MAT-E 155 3/2 Analize Matematike 2 Rozana Liko H,M 09:00-10:00 H 09:00-11:00 M C 100
 EE + Navigacion S1 P 11:00-13:00 C 407 Anila Duka
S2 E 13:00-15:00 C 407 Morena Breshanaj
FIZ-E 152 3/1/1 Fizike 2 Staf 1 H,P 10:00-11:00H 09:00-11:00P C 100
 EE + Navigacion S1 P 13:00-14:00 C 407 Staf 1
S2 P 14:00-15:00 C 407 Staf 1
Lab 1
Lab2
Lab3
DET 121 L 3/2/1 Hartografi Lundrimore Agron Dukaj R, M 11:00-13:00 R/ 13:00-14:00 M, C 204 M
H,M 14:00-15:00 C 204 Agron Dukaj
H 15:00-16:00 C 204 Agron Dukaj
ENG-E 132  2/2 Anglisht Detare1 Irena Cani R 13:00-15:00 C 204
R 15:00-16:00 C 204 Irena Cani
CS-E 130 2/2 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi H,M 12:00-13:00 C 204
H,M 11:00-12:00 H,  08:00-09:00 M C 302, C402
Viti II DET 222  3/2 Operacionet e Emergjences ne Anije Suard Alizoti H,M,P 09:00-10:00 C 204
H 12:00-14:00 C 203 Suard Alizoti
DET 221 3/2 Drejtim Anije Gjergji Toskaj H,M,P 10:00-11:00 C 204
R,E 10:00-11:00 C 204 Gjergji Toskaj
DET 223 3/2 Elektronika dhe Aparaturat Navigacionale Gjergji Toskaj H,M,P 11:00-12:00 C 204
R,E 11:00-12:00 C 204 Gjergji Toskaj
DET 224  0/1/3 Praktike ne simulatore 1
S M 13:00-14:00 C 203 Erald Aliko
Lab R 12:00-15:00 C 203 Erald Aliko
NAV 223 3/2 Teori Anije Blenard Xhaferaj H,M,P 08:00-09:00 C 204
R 08:00-10:00 C 204 Blenard Xhaferaj
Viti III DET 321 3/2 Menaxhim Anije Erald Aliko H 11:00-14:00 C 205
M 11:00-13:00 C 205 Erald Aliko
DET 322 3/2 E Drejta Detare Ermal Xhelilaj H,M,P 09:00-10:00 C 205
H,M 10:00-11:00 C 205 Ermal Xhelilaj
DET 325 (0/5) Praktike Detare
S 08:00-13:00 C 205 Suard Alizoti
DET 323 3/2/1 Teoria dhe Teknikat e Transportit Detar 2 Shkelqim Sinanaj R 08:00-11:00 C 205
S E 08:00-10:00 C 205 Shkelqim Sinanaj
Lab E 10:00-11:00 C 205 Shkelqim Sinanaj
VITI 1 MP NE STUDIME TE AVANCUARA DETARE
DET 450 3/2 Administrimi i Ndotjeve Detare Shkelqim Sinanaj H 09:00-12:00 C 203
M 09:00-11:00 C 203 Shkelqim Sinanaj
DET 460 3/2) Politika dhe Administrata Detare Ermal Xhelilaj R 10:00-13:00 C 203, C 204
E 08:00-10:00 C 203 Ermal Xhelilaj
DET 480 (3/2) Rregullat Tregtare te Transportit Detar Agron Dukaj M,P 11:00-13:00 M, 10:00-11:00 P C 203
P 11:00-13:00 C 203 Agron Dukaj
DET 490 0/6 Praktike Profesionale Erald Aliko
E 10:00-16:00 C 203 Erald Aliko
DITA Ora Salla DITA Ora Salla
ING. Elektrike ING.ELEKTRIKE
VITI 1 MAT-E 155 3/2 Analize Matematike 2 Rozana Liko H,M 09:00-10:00 H 09:00-11:00 M C 100
 EE + Navigacion S1 P 11:00-13:00 C 407 Morena Breshanaj
S2 E 13:00-15:00 C 407 Anila Duka
FIZ-E 152 3/1/1 Fizike 2 Staf 1 H,P 10:00-11:00H 09:00-11:00P C 100
 EE + Navigacion S1 P 13:00-14:00 C 407 Staf 1
S2 P 14:00-15:00 C 407 Staf 1
Lab 1
Lab2
Lab3
EE 130 3/1/1 Elektrotekine 1 Staf H,M 14:00-15:00H/ 14:00-16:00 M C 306
S H 15:00-16:00 C 306 Staf
Lab 1 P 14:00-15:00 C 306 Staf
Lab 2 P 15:00-16:00 C 306 Staf
MAT-E 175 3/2 Algjeber dhe Gjeometri Artion Kashuri R,E 08:00-09:00 R, 08:00-10:00 E C 106
S2 R,E 10:00-11:00 C 202 Artion Kashuri
S1 R,E 11:00-12:00 C 202 Artion Kashuri
EGR 120 3/1/1 Grafike Inxhinierike Oriana Halla H,M 11:00-13:00 H, 11:00-12:00 M C 306
Lab1 M 12:00-13:00 C 306 Oriana Halla
Lab2 M 13:00-14:00 C 306 Oriana Halla
S1 R 12:00-13:00 C 306 Oriana Halla
S2 R 13:00-14:00 C 306 Oriana Halla
VITI 2 EE237 3/2/1 Matje Elektrike Anila Ismailaj H,M,P 10:00-11:00 C 306
S P 12:00-14:00 C 306 Anila Ismailaj
Lab H 13:00-14:00 C 306 Anila Ismailaj
EE 261 3/2/1 Makina Elektrike Miranda Halili H,M,P 09:00-10:00 C 306
S R,E 09:00-10:00 C 306 Miranda Halili
Lab P 11:00-12:00 C 306 Miranda Halili
EE 231 3/2 Elektronike Industriale Eduart Serdari R/M/E 10:00-11:00 R /08:00-09:00 M/ 13:00-14:00 E C 407 R/ C306M, E
H,R 08:00-09:00 C 306 Eduart Serdari
MEK 252 2/1 Mekanika e Aplikuar Blenard Xhaferaj R 11:00-13:00 C407
E 12:00-13:00 C 306 Blenard Xhaferaj
MAT-E 255 2/1 Probabilitet dhe Statistike Rozana Liko E 10:00-12:00 C 106
H 11:00-12:00 C 407 Rozana Liko
H 12:00-13:00 C 407 Rozana Liko
VITI 3 EE 348 3/2 Bazat e Automatikes 2 Eduart Serdari H/M 13:00-14:00 H /11:0-13:00 M C 106
H 14:00-15:00 C 106 Eduart Serdari
EE 350 3/1 Automatet Logjik te Programueshem Anila Ismailaj R,E 13:00-15:00R/ 14:00-15:00 E C407 R ora e pare/ C306R ora e dyte/ C306 E
E 15:00-16:00 C 306 Anila Ismailaj
EE 337 3/1 Matje Elektrike Anila Ismailaj H,P 11:00-13:00H/ 08:00-09:00 P C 106 H/C407 P
P 09:00-10:00 C 407 Anila Ismailaj
EE 370 2/2 Teknike Sigurimi Miranda Halili R,E 10:00-11:00 C 306
R,E 11:00-12:00 C 306 Miranda Halili
DITA Ora Salla DITA Ora Salla
DEPARTAMENTI I ING. MEKANIKE DHE NAVALE
Mekanike, Navale Viti I MAT-E 155 3./2 Analize Matematike 2 Orgeta Gjermeni H,M 11:00-12:00H/ 11:00-13:00M C100
Mekanike + Navale S1 P 1300-15:00 C100 Arjola Shahaj
S2 M 1300-15:00 C100 Arjola Shahaj
FIZ-E 152 3/1/1 Fizike 2 Staf H,M 08:00-10:00H/ 08:00-09:00 M C101 H/ C102M
Mekanike + Navale S1 M 09:00-10:00 C407 Staf
S2 M 10:00-11:00 C407 Staf
Lab
Lab
Lab
MEK 108 3/3 Vizatim Inxhinierik + CAD Oriana Halla R,E 10:00-12:00R/ 10:00-11:00E C 101
Mekanike + Navale S1 P 10:00-13:00 C 106 Oriana Halla
S2 H 13:00-16:00 C102 Oriana Halla
MEK 122 3./2 Mekanike Inxhinierike Luljeta Gusha E,P 08:00-10:00E/ 09:00-10:00P C102 E/ C101P
Mekanike + Navale S1 H,R 12:00-13:00 C102 H/C101R Luljeta Gusha
S2 R 13:00-15:00 C106 Luljeta Gusha
ENG-E 132 2./1 Anglishte Teknike 2 Irena Cani E 11:00-13:00 C101
Mekanike + Navale S1 E 13:00-14:00 C202 Irena Cani
S2 E 14:00-15:00 C202 Irena Cani
Mekanike Viti II MEK 261 L 3/2 Mekanike e Materialeve Luljeta Gusha E,P 10:00-12:00E/ 08:00-09:00P C102
Mekanike + Navale H 13:00-15:00 C100 Luljeta Gusha
ECN 281 L 3/2 Bazat e Ekonomiksit Emi Malaj R 11:00-14:00
Mekanike + Navale R 14:00-16:00 Emi Malaj
MEK 256 3/2 Motorat me djegie te brendeshme Pellumb Cacaj R,E 08:00-10:00R/ 08:00-09:00 E C100
Mekanike + Navale R,E 10:00-11:00R/ 09:00-10:00 E C106R/ C407E Pellumb Cacaj
Mek 260 3/2 Impiantet Termo Teknike Mirela Koçi E/P 12:00-13:00E/ 11:00-13:00P C100
Mek 52 P 09:00-11:00 C202/C407 Mirela Koçi
EE 275 3/2 Mekatronike Anila Ismaili M 14:00-16:00 C106
Mek P 14:00-16:00 C102 Anila Ismaili
Navale Viti II MEK 261 L 3/2 Mekanike e Materialeve Luljeta Gusha E,P 10:00-12:00E/ 08:00-09:00P C102
Mekanike + Navale H 13:00-15:00 C100 Luljeta Gusha
MEK 256 3/2 Motorat me djegie te brendeshme Pellumb Cacaj R,E 08:00-10:00R/ 08:00-09:00 E C100
Mekanike + Navale R,E 10:00-11:00R/ 09:00-10:00 E C106R/ C407E Pellumb Cacaj
NAV 210 L  3/2 Hidrostatika dhe Stabiliteti i Anijes Kristofor Lapa H,M 08:00-10:00H/ 08:00-09:00M C201
Nav 16 M 09:00-11:00 C201 Kristofor Lapa
NAV 250  3/2 Sisteme dhe mekanizma ne anije Miranda Vidhaj H,M 11:00-13:00H/ 11:00-12:00 M C201
Nav M 12:00-14:00 C201 Miranda Vidhaj
ECN 281 L 3/2 Bazat e Ekonomiksit Emi Malaj R 11:00-14:00
Mekanike + Navale R 14:00-16:00 Emi Malaj
Mekanik VITI 3 MEK 360 3/2 Impiante Termoteknike Mirela Koçi E/P 12:00-13:00E/ 11:00-13:00P C100
Mekanike E,P 11:00-12:00E/ 13:00-14:00 P C100/C101 Mirela Koçi
MEK 386 L 3/2 Projektimi i Sistemeve Mekanike Djana Ilia R 10:00-13:00 C102/C102/C100
E 13:00-15:00 C102 Djana Ilia
MEK 388 2/2 Aplikime Kompjuterike ne Inxhinieri Mekanike Djana Ilia E 08:00-10:00 C101/C100
Mekanike R 13:00-15:00 C100 Djana Ilia
MEK 390 1/7 Trajnim dhe Praktikë Profesionale Kristofor Lapa H 10:00-11:00 C201
Mekanike H,M 11:00-14:30 C201 Kristofor Lapa
Navale VITI 3 NAV 335 L 3/2 Impiantet e Levizjes se Anijes Staf H 14:00-17:00 C201
M 14:00-16:00 C201 Staf
NAV 356 L 2/1 Motorat Diesel Detar Staf R 14:00-16:00 C201
16:00-17:00 C201 Staf
NAV 370 L 2/2 Projektim Anije Blenard Xhaferaj E 08:00-10:00 C201
E 10:00-12:00 C201 Blenard Xhaferaj
NAV 380 2/1 Shfrytezim, Mirembajtje dhe Riparim Anije Miranda Vidhaj R 10:00-12:00 C201
R 12:00-13:00 C201 Miranda Vidhaj
NAV 390 1/7 Trajnim dhe Praktike Profesionale Miranda Vidhaj P 08:00-09:00 C201
P 09:00-16:00 C201 Miranda Vidhaj

 

DITA Ora Salla DITA Ora Salla
DEPARTAMENTI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE
Informatike+ Shkenca Kompjuterike+ Teknologji Informacioni VITI 1 CS 160  2/2/1 Sistemet Elektronike dhe Rrjetat Logjike Eva Cipi R,E 09:00-10:00
S1 H, M 09:00-10:00 C 202, C 106 Eljona Zanaj
S2 H, M 10:00-11:00 C 106 Eljona Zanaj
Lab 1 P 10:00-11:00 C 402 Eljona Zanaj
Lab 2 P 11:00-12:00 C 402 Eljona Zanaj
Lab 3 H 08:00-09:00 C 102 Eljona Zanaj
MAT 155 L 3/2 Kalkulues 2 Elmira Kushta H,M, 12:00-13:00H, 11:00-13:00M C101
Infrormatik + Matematik Matematika S1 R,E 12:00-13:00 C202 Elda Lamce
S2 M,P 13:00-14:00 C106 Elda Lamce
S3 E 13:00-15:00 C100 Elda Lamce
MAT 175 L 3/2 Algjeber Lineare Miftar Ramosaco R,E 10:00-12:00R, 10:00-11:00 E C100
Informatik + Matematik S2 R,E 12:00-13:00 C102 Morena Breshanaj
Matematika S1 M,P 13:00-14:00 C202 Morena Breshanaj
S3 R,E 08:00-9:00 C404 Miftar Ramosaco
FIZ 152 L 3/2/1 Fizike 2 3 Staf 2 H,P 11:00-12:00H  11:00-13:00P C101
Infrormatik + Matematik S1 P 08:00-10:00 C106 Staf 2
S2 H 13:00-15:00 C202 Staf 2
S3 R 13:00-15:00 C202 Staf 2
EE 240 L 3/2 Sisteme dhe Sinjale Miranda Halili H,M,P 10:00-11:00 C 202
Teknologji S1 H,M 11:00-12:00 C 202 Miranda Halili
Lab
CS 232  2/2 Programim ne JAVA Eljona Proko R,E 10:00-11:00 C 402
Informatike+ Shkenca Kompjuterike S1 R, E 11:00-12:00 C 402 Eljona Proko
CS 250 3/2/1 Sisteme Operative Medrit Mustafaraj H,M,P 09:00-10:00 C 102
info+tek+shkenca kompjuterike S1 H, M 08:00-09:00 C 100, C106 Medrit Mustafaraj
Lab 1 M 15:00-16:00 C 302 Medrit Mustafaraj
Lab 2 M 16:00-17:00 C 302 Medrit Mustafaraj
CS 247 3/2/1 Hyrje ne rrjetat kompjuterike Alma Sheko H,M,P 11:00-12:00 C 102
Informatike+ Shkenca Kompjuterike S1 R, E 09:00-10:00 C 402 Alma Sheko
Lab 1 R 12:00-13:00 C 402 Alma Sheko
Lab 2 E 15:00-16:00 C 402 Alma Sheko
CS 261 3/2 Projektim dhe analize algoritmash Patricia Mezani H,M,P 10:00-11:00 C 102
Informatike+ Shkenca Kompjuterike S1 R, E 08:00-09:00 C 202 R, C 407 E Patricia Mezani
CS 234  2/2 Programim ne JAVA dhe Nderfaqe Perdoruesi Eljona Proko R,E 10:00-11:00 S R, E 11:00-12:00 C 402 Eljona Proko
EE 246 3/2 Bazat e Sistemeve te Kontrollit Eduart Serdari R,E 09:00-10:00      08:00-10:00 C 106, C 202
Teknologji S H, M 12:00-13:00 C 202, C 106 Eduart Serdari
CS 348 3/2 Arkitekture Kompjuteri Fjoralba Sota H,M,P 10:00-11:00 C 101
S1 R, E 08:00-09:00 C 302 Fjoralba Sota
S2 R, E 09:00-10:00 C 302 Fjoralba Sota
CS 302 3/2 Kriptografi Besnik Memetaj H,M,P 08:00-09:00 C 302
E 12:00-14:00 C 106 Besnik Memetaj
CS 335 3/2  Projektimi i Ndërfaqeve në  VB.net Romina Agaci H,P 12:00-13:00       14:00-16:00 C 101
P 12:00-14:00 C 302 Romina Agaci
CS 344 3/2 Sisteme te menaxhimit te informacionit Romina Agaci H,M,P 08:00-09:00 C 402
E 12:00-14:00 C 101 Romina Agaci
CS 351 3/2 Aplikacione Web Denis Sinanaj H,M,P 09:00-10:00 C 402
H 11:00-13:00 C 402 Denis Sinanaj
CS 349  3/2 Kompilatoret Denis Sinanaj H,M,P 08:00-09:00 C 202
P 11:00-13:00 C 202 Denis Sinanaj
CS 346 3/2 Siguria e Sistemeve Kompjuterike Besnik Memetaj H,M,P 09:00-10:00 C 302
R 12:00-14:00 C 202, C 106 Besnik Memetaj
DITA Ora Salla DITA Ora Salla
DEPARTAMENTI I KIMISE DEPARTAMENTI I KIMISE
Viti 3 KIM 348  3/1/1 Kimi Mjedisi Staf M 08:00-11:00 C304
S M 11:00-12:00 C304 Staf
Lab P 12:00-13:00 C 103 Staf
 KIM 355  2/1/2 Analize Organike Jonida Salihihaj E,P 13:00-14:00 C 103
S E 14:00-15:00 C 103 Jonida Salihihaj
Lab H 08:00-10:00 C 103 Jonida Salihihaj
KIM 349  2/2 Statistika ne  Kimise Analitike Staf M 12:00-14:00 C 103
M 14:00-16:00 C 103 Staf

 

BACHELOR NË MATEMATIKË
DEPARTAMENTI Nr. KODI LENDA PEDAGOGU LEKSIONE Ora SEMINARE PEDAGOGU
DITA Salla DITA Ora Salla
Departamenti i Matematikes Viti I ENGT 131 L 3/2 Anglisht 1 3/2 Evis Çelo H 08:00-11:00 C 407
Matematikë + Biologji R 08:00-10:00 C 407 Evis Celo
MAT 155 L 3/2 Kalkulues 2 Elmira Kushta H,M,P 12:00-13:00 C101
Infrormatikë+ Matematikë Matematike S1 R,E 12:00-13:00 C202 Elda Lamce
Informatike S2 M,P 13:00-14:00 C106 Elda Lamce
Informatike S3 E 13:00-15:00 C100 Elda Lamce
MAT 175 L 3/2 Algjeber Lineare Miftar Ramosaço R,E 10:00-12:00R, 10:00-11:00 E C100
Infrormatikë+ Matematikë S2 R,E 12:00-13:00 C102 Morena Breshanaj
Matematike S1 M,P 13:00-14:00 C202 Morena Breshanaj
S3 R,E 08:00-9:00 C404 Miftar Ramosaco
FIZ 152 L 3/2/1 Fizike 2 3 Emili Çaçi H,M,P 11:00-12:00 C101
Infrormatikë+ Matematikë S1 P 08:00-10:00 C106 Valbona Tahiri
S2 H 13:00-15:00 C202 Valbona Tahiri
S3 R 13:00-15:00 C202 Valbona Tahiri
Viti III MAT 371 L 3/2 Algjeber Abstrakte 3 Ndriçim Sadikaj E 9:00-12:00 C404
R 12:00-14:00 C404 Ndricim Sadikaj
MAT 330 L 3/2 Analize Komplekse Anila Duka R 9:00-12:00 C404
P 12:00-14:00 C404 Anila Duka
MAT 361 L 3/2 Analize Numerike Ermal Feleqi P 9:00-12:00 C404
M 11:00-13:00 C404 Anila Duka
ORARI NE DEPARTAMENTET E TJERA TE FSHT
DEPARTAMENTET E TJERA TE FSHT MAT-E 155 3/2 Analize Matematike 2 Rozana Liko H,M,P 09:00-10:00 C 100
EE + Navigacion S1 P 11:00-13:00 C 407 Morena Breshanaj
S2 E 13:00-15:00 C 407 Anila Duka
MAT-E 175 3/2 Algjeber dhe Gjeometri Artion Kashuri R,E 08:00-09:00 R, 08:00-10:00 E C 106
S2 R,E 10:00-11:00 C 202 Artion Kashuri
S1 R,E 11:00-12:00 C 202 Artion Kashuri
MAT-E 255 2/1 Probabilitet dhe Statistike Rozana Liko E 10:00-12:00 C 106
H 11:00-12:00 C 407 Rozana Liko
H 12:00-13:00 C 407 Rozana Liko
MAT-E 155 3./2 Analize Matematike 2 Orgeta Gjermeni H,M 11:00-12:00H/ 11:00-13:00M C100
Mekanike + Navale S1 P 1300-15:00 C100 Arjola Shahaj
S2 M 1300-15:00 C100 Arjola Shahaj

[:]