ORARI FSHH

[:sq]Master ne Edukim[:]

[:sq]ORARI  I  PROGRAMIT MASTER I SHKENCAVE       NE         PEDAGOGJINE  E  SPECIALIZUAR  SOCIALE

Viti I pare

KODI EMERTIMI LEKSIONE DITE/SALLE PEDAGOGU SEMINARE DITE/SALLE PEDAGOGU
PS 410 Crregullimet e sjelljes M13-17 B 110 E.Dervishaliaj M17-20 B 110 E.Dervishaliaj
PS 420 Aftesia e kufizuar fizike H13-17 B110 A.Zhapa H  17-20 B110 A.Zhapa
PS 430 Aftesia e kufizuar shqisore E15-18 B110 S.Bilbili R15-18 B110 S.Bilbili

 

Viti I dyte

PS 520 Formimi i te rriturve HM15-17 B109 staf HM17-18.30 B109 Staf
STAT550 Statistike E  14-18 B111 Fatmir Mema  E 18-20 B111 Fatmir Mema
EDU 470 Metodat kerkimore ne shkencat e edukimit R 14-18 B109 Th.Karaj R 18-20 B109 Th.Karaj

 

Viti I Dyte Msc ne Edukim

PS 520 Formimi i te rriturve HM15-17 B109 Staf HM17-18.30 B109 Staf
STAT 550 Statistike E  14-18 B111 Fatmir Mema  E 18-20 B111 Fatmir Mema
ALB 460 Shkrim Akademik R 14-18 B109 M.Balla R 18-20 B109 M.Balla

 

 

 

Viti i pare                                   M. P.  Per ciklin e ulet me drejtim minor  parashkollor

HUM 410 Komunikimi ne klase H  17- 20 B 108 L.Hajnaj E  15-17

 

B 108 L.Hajnaj
EDU 441 Bazat pedagogjike te edukimit M 15-18 B 108 P.Taraj M 18-20 B 108 P.Taraj
EDU 430 Bazat psikologjike te edukimit H  14-17 B 108 A.Gjipali E  17-19

 

B 108 F.Deliaj

 

HUM 460 Bazat kulturore te edukimit R 14-17 B108 E.Billa R  17-19 B108 E.Billa

 

Viti i dyte                        

 BIO 510 Mesimdhenia ne shkencat e natyres E 14-20 B 109 H.Kicaj  

 

 

 

H.Kicaj
ENG 550 Gjuhe  Anglaze M   15-20 B 105 L .Malaj  

 

  L.Malaj
EDU 498 Teza e Diplomes     udheheqesit     udheheqesit

[:]