ORARI FSHH

[:sq]Master ne Drejtesi[:]

[:sq]

MASTER SHKENCOR NE MARREDHENIE NDERKOMBETARE (Semestri i parë)
KODI LENDA DITA/ORA Leksion Seminare DITA/ORA Salla
DRE 510 E drejtë materiale e Bashkimit evropian R 17:00-20:00 PhD Sokol Bana PhD Sokol Bana R 15:00-17:00 B 311
DRE 511 E drejtë ndërkombëtare publike (pjesa speciale) M 17:00 – 20:00 PhD Erjon Hitaj PhD Erjon Hitaj M 15:00 – 17:00 B 311
DRE 512 Gjeopolitikë P 17:00 – 20:00 Dr. Myzafer Elezi Dr. Myzafer Elezi P 15:00 – 17:00 B 311
DRE 513 E drejtë kushtetuese e krahasuar H 17:00-20:00 Dr. Klajdi Mone Dr. Klajdi Mone E 15:00-17:00 B 311
MASTER SHKENCOR NE MARREDHENIE NDERKOMBETARE (Semestri i tretë)
KODI LENDA DITA/ORA Leksion Seminare DITA/ORA Salla
DRE 517 Ligji ndërkombëtar penal M 15:00 – 18:00 Dr. Nikolin Hasani Dr. Nikolin Hasani M 18:00 – 20:00 B 304
DRE 521 Gjykime ndërkombëtare H 17:00-20:00 Dr. Aulona Haxhiraj Dr. Aulona Haxhiraj H  15:00-17:00 B 304
DRE 522 Diplomaci E  17:00-20:00 Dr. Jonida Mehmetaj PhD Erjon Hitaj P 15:00-17:00 B 304
DRE 523 Menaxhim krizash R 17:00-20:00 Dr. Jonida Mehmetaj Dr. Jonida Mehmetaj R 15:00-17:00 B 304
MASTER PROFESIONAL SHKENCA ADMINISTRATIVE (Semestri i parë)
KODI LENDA DITA/ORA Leksion Seminare DITA/ORA Salla
DRE 401 E drejtë kushtetuese dhe konstitucionalizëm i  krahasuar M 17:00 – 20:00 Dr. Loreta Tozaj Dr. Loreta Tozaj M 15:00 – 17:00 B 305
DRE 402 Institucionet dhe e drejta e Bashkimit evropian R 17:00 – 20:00 PhD Erjon Hitaj PhD Erjon Hitaj R 15:00 – 17:00 B 305
DRE 403 E drejtë administrative e avancuar H 17:00 – 20:00 Dr. Eriola Hoxha Dr. Eriola Hoxha H 15:00 – 17:00 B 305
DRE 412 E drejtë mjedisi E 17:00 – 20:00 Dr. Stela Meçaj Dr. Stela Meçaj E 15:00 – 17:00 B 305
MASTER PROFESIONAL SHKENCA ADMINISTRATIVE (Semestri i tretë)
KODI LENDA DITA/ORA Leksion Seminare DITA/ORA Salla
DRE 405 Sistemet e mëdha juridike bashkëkohore M 17:00 – 20:00 MSc. Ertil Mecaj MSc. Ertil Mecaj M 15:00 – 17:00 B 307
DRE 406 Gjykime administrative R 17:00 – 20:00 Dr. Aulona Haxhiraj Dr. Aulona Haxhiraj R 15:00 – 17:00 B 308
DRE 407 Shteti i së drejtës P 17:00 – 20:00 Dr. Jonida Mehmetaj Dr. Jonida Mehmetaj P 15:00 – 17:00 B 307
MASTER PROFESIONAL E DREJTE PENALE (Semestri i parë)
KODI LENDA DITA/ORA Leksion Seminare DITA/ORA Salla
DRE 430 E drejtë penale e krahasuar R 17:00-20:00 Dr. Nikolin Hasani Dr. Nikolin Hasani R 16:00-17:00 B 308
DRE 431 Politikat penale M 17:00-20:00 MSc. Besjana Muka MSc. Besjana Muka M 16:00-17:00 B 308
DRE 432 Metodika kriminalistike e hetimit të veprave penale SH 09:00-12:00 Prof. Dr. Ilirjan Mandro Prof. Dr. Ilirjan Mandro SH 12:00-13:00 B 308
DRE 439 Legjislacion penal për mbrojtjen e të miturve E 17:00-20:00 Sokol Ngresi Sokol Ngresi E 16:00-17:00 B 308
MASTER PROFESIONAL E DREJTE PENALE (Semestri i tretë)
KODI LENDA DITA/ORA Leksion Seminare DITA/ORA Salla
DRE 436 Kualifikimi i veprave penale E 17:00-20:00 MSc. Ervin Bacaj Ervin Bacaj E 16:00-17:00 B 307
DRE 440 E drejtë penale ndërkombëtare R 17:00-20:00 Dr. Lorenc Danaj Dr. Lorenc Danaj R 16:00-17:00 B 307
DRE 447 Krim i organizuar H 17:00-20:00 PhD Ilir Kanaj PhD Ilir Kanaj H 16:00-17:00 B 307

[:]