MARREVESHJE BASHKEPUNIMI

Në datën 21.10.2017, në ambientet e Universitetit të Malit të Zi (UoM) u organizua takimi për nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit midis Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë (UV) dhe Universitetit të Malit të Zi (UoM). Marrëveshja e bashkëpunimit, e cila u negociua dhe u përgatit prej Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Prof. Dr. Roland Zisi dhe RektoritRead More…

Seminari me Temë : “TAIEX Workshop on Building Mechanisms for Better Participation in Horizon 2020”.

Seminari me Temë : “TAIEX Workshop on Building Mechanisms for Better Participation in Horizon 2020”.   Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), në datat  6-7 Nëntor 2017, në bashkëpunim me ekspertët e TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission), organizoi me stafin akademik të Universitetit “Ismail QemaRead More…