Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:     FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI I SHKENCAVE KOPMJUTERIKE   Personel akaRead More…

Njoftim punësimi

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakultetet dhe departamentet, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTI FIZIKËS   Personel akademik me angazhim me kohëRead More…

Takim i Fakultetit të Shendetit Publik, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Diabetit.

Në kuadrin e Ditës Ndërkombëtare të Diabetit, 14 Nëntor 2017 ”, Qendra Studimore për Shëndetin Publik në bashkëpunim me Departamentin e Infermierisë, Fakulteti i Shëndetit Publik, UV, organizoi aktivitetin promocional me temë: “Komuniteti, moshat e treta dhe diabeti – e drejta jonë për një të ardhme të shëndetshme” me koordinator Glodiana Sinanaj dhe gruRead More…