THIRRJE PËR KONFERENCË

conference njoftime

THIRRJE PËR KONFERENCË

 

 

KONFERENCË STUDENTORE E HAPUR

 

KONFERENCA E PARË KOMBËTARE PËR STUDENTË

14 DHJETOR, 2017

Universiteti “Ismail Qemali”

VLORË

 

Afati i fundit për aplikimet: 25 Nëntor, 2017

 

Universiteti “Ismail Qemali” fton studentët të marrin pjesë në konferencën e parë ndërkombëtare për studentë “Konferencë Studentore e Hapur- 2017”, e cila do të mbahet më datë 14 Dhjetor në Vlorë.

Konferenca synon t’u ofrojë studentëve një platformë unike për të paraqitur punimet e tyre shkencore, për të ndarë njohuritë mes tyre, si edhe për të vendosur kontakte me njëri-tjetrin.

Punimet shkencore janë të mirëpritura nga një spektër i gjerë i fushave të studimit, të cilat janë listuar më poshtë. Studentë nga të treja ciklet e studimit, Bachelor, Master dhe Doktorate janë të ftuar të marrin pjesë në konferencë. Punimet shkencore të dërguara duhet te jenë pjesë e projekteve kërkimore të temave të diplomave, të aprovuara nga departamentet përkatëse.

 

Pjesëmarrja në konferencë është e lirë (nuk ka tarifë regjistrimi). Abstraktet e dërguara do të vlerësohen dhe vetëm aplikantët e përzgjedhur do të ftohen të marrin pjesë në konferencë.

 

Abstraktet e dërguara mund të jenë nga fushat e mëposhtme, por edhe nga çdo fushë tjetër:

 

 • Pedagogji
 • Edukim special
 • Psikologji edukimi
 • Gjuhë shqipe
 • Linguistikë
 • Studime letrare
 • Gjuhë të huaja
 • Drejtësi
 • Histori dhe gjeografi
 • Shëndet publik
 • Politika shëndetësore/ Manaxhim shëndeti
 • Infermieri/mami
 • Teknologji informacioni
 • Inxhinieri navale
 • Inxhinieri elektrike dhe elektronike
 • Biologji
 • Matematikë e aplikuar
 • Aplikimi i matematikës në inxhinieri/ekonomi/biznes
 • Shkenca ekonomike
 • Turizëm
 • Financë
 • Administrim biznesi

 

 

Konferenca do të zhvillohet në shqip dhe anglisht. Të gjitha punimet shkencore të dërguara do të publikohen në librin e abstrakteve të konferencës. Punimet e plota të konferencës do të botohen në një numër të veçantë të Buletinit Shkencor të Universitetit të Vlorës. Tri prej punimeve më të mira do të vlerësohen me çmime. Për më tepër informacion referojuni faqes së konferencës: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Aplikantët e përzgjedhur do të njoftohen brenda datës 31 nëntor.

 

Lutemi, dërgoni bashkangjitur në adresën e mëposhtme të email-it (osc2017@univlora.edu.al) abstraktet e punimit tuaj deri në datën 25 nëntor 2017. Abstraktet (jo më shumë se 200 fjalë) duhet të jenë shkruar në MS Word,  Times New Roman, madhësi 12, hapësirë 1.15.

 

Abstrakti duhet të përfshijë:

 1. Titullin e punimit
 2. Emrin e aplikantit dhe universitetin që përfaqëson
 3. Fushën e studimit
 4. Adresën e email-it
 5. Përmbajtja
 6. 3-5 fjalë kyçe

 

 

 

Data të rëndësishme

 

Dërgimi i abstraktit 25 nëntor 2017
Njoftimi i pranimit të abstraktit 31 nëntor 2017
Data e konferencës 14 dhjetor 2017
Vendi Universiteti “Ismail Qemali”, Godina C, Vlorë
Gjuha zyrtare e konferencës Shqip, Anglisht
Adresa zyrtare  osc2017@univlora.edu.al

 

 

 

Komiteti shkencor

 

Dr. Migena Balla

Dr. Aurora Bakaj

Dr. Jonada Zyberaj

Dr. Alketa Hyso.

Prof.dr. Yllka Stramarko

Dr. Fatjona Kamberi

Dr. Shkëlqim Sinanaj

Dr. Aurela Bifsha

 

Komiteti organizativ

 

PhD Enkelejd Mëhilli

Dr.  Migena Balla

Dr. Erjona Dervishaliaj

Prof.as.dr. Bledar Toska

Daron Tozaj

Ornela Korçari