AKREDITIMI I UV

Akreditimi institucional i institucioneve të arsimit të lartë në vend ishte një proçes mjaft i rëndësishëm. Ky proçes vendosi përballë përgjegjësisë të gjitha institucionet e arsimit të lartë. Kërkesat për akreditimin institucional janë të gjithanshme dhe mbulojnë çdo sferë të jetës akademike, të jetës studentore, të proçesit të mësimdhënies si dhe të organizimitRead More…

Prezantim i Re@WBC

Më datë 2 nëntor pranë ambienteve të Rektoratit të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, u mbajtën dy takime informuese mbi vijueshmërinë dhe mbarëvajtjen e fazës së dytë të projektit Erasmus + KA2 “Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region” (Re@WBC).   Në takimin e parë me pjesëmarrës të personelit administrativ, ReRead More…