njoftime

[:sq]Prezantim i Re@WBC[:en]Presentation of Re @ WBC [:]

[:sq]Më datë 2 nëntor pranë ambienteve të Rektoratit të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, u mbajtën dy takime informuese mbi vijueshmërinë dhe mbarëvajtjen e fazës së dytë të projektit Erasmus + KA2 “Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region” (Re@WBC).

 

Në takimin e parë me pjesëmarrës të personelit administrativ, Rektori i UV-së, Prof. Dr. Roland Zisi, Prof., pedagogu Prof. Asoc. Dr. Bledar Toska si edhe anëtarë të tjerë të grupit të punës u ndalën në zbatimin e arritjeve të projektit lidhur me rolin e këtij personeli në përmbushjen e qëllimeve të tij.

 

Në takimin e dytë me një pjesëmarrje të gjerë të kërkuesve të rinj pranë UV-së, u paraqit një sintezë përmbledhëse e synimeve dhe ambicieve të këtij projekti për ngritjen dhe përmirësimin e aktivitetit, statusit dhe promovimit akademik të shkencëtareve të gjeneratës së re në UV.

 

Diskutimet dhe pyetjet në këto takime pasuan informimin dhe prezantimin e ecurisë së suksesshme të zbatimit të projektit në bashkëpunim me partnerët evropianë dhe ata ballkanas.

 [:en]On 2 November, two informative meetings on the continuity and progress of the second phase of the Erasmus + KA2, “Enhancement of HE research potential contributing to the further growth of the WB region” (Re @ WBC) project were held at the premises of the Rectorate of University “Ismail Qemali” Vlore.

 

At the first meeting with participants of administrative staff, UV Rector, Prof. Dr. Roland Zisi, Pedagogue Prof. Assoc. Dr. Bledar Toska and other members of the working group emphasised the implementation of the project’s achievements regarding the role of the staff in fulfilling its goals.

 

At the second meeting with a broad participation of young UV researchers, a summary of the aims and ambitions of this project was presented to enhance and improve the activity, status and academic promotion of UV new generation of scientists.

 

Discussions and questions in these meetings followed the information and presentation of the successful implementation of the project in cooperation with European and Balkan partners.

[:]