njoftim sidebar njoftime

Aplikacioni IOS Univlora (iphone, ipad)!!!

Nën kujdesin e rektorit, lancohet aplikacioni i ri i universitetit per pajisjet apple IOS.

 

– Ky aplikacion i dedikohet te gjithë atyre që kanë interes të informohen ne kohe reale mbi aktivitetet e ndryshme që zhvillon Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë. Aplikacioni suporton push notification. Në momentin që postohet një lajm i ri në faqen e Universitetit, ju do të njoftoheni menjëhere në pajisjen tuaj.

 

KUJDES!: Për të marrë njoftimet në kohë reale, pasi të hapni për herë të parë aplikacionin do ju shfaqet një dritare që kerkon të drejta për të dërguar njoftimet në kohë reale. Bëjeni “ALLOW” dhe nga ky moment do të njoftoheni për gjithcka që ndodh në Universitet. Shikoni foton :

 

 

 

 

Foto të aplikacionit: