UniVlora Newsletter


Kemi kënaqësinë të ndajmë me ju numrin e parë të UniVlora Newsletter, publikim i ri i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Newsletteri është një dritare e re e
transparencës së punës së UVës dhe do të ofrojë informacion mbi aktivitetet,projektet dhe lajme të reja.
UniVlora Newsletter do të publikohet online një herë në muaj.

newsletter UV tetor 2017