njoftime

NJOFTIM

NJOFTIM!
Të dashur maturantë, ju që nuk e keni mbyllur akoma proçesin e regjistrimit, lutemi të kontrolloni kuotat e lira në portal sipas çdo programi studimi dhe të kontaktoni fakultetin për programin ku jeni të interesuar të studioni.
Sipas udhëzimit nr. 23, datë 16.10.2017 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr. 15, datë 19.5.2017, “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në vitin akademik 2017-2018”, të ndryshuar.

https://ualbania.arsimi.gov.al/Home/Kendi