Bursa dhe trajnime për studentët e universiteteve shtetërore shqiptare

World University Service (WUS) Germany mbështet me bursa 6-mujore studentët e universiteteve shtetërore shqiptare me arritjet më të mira akademike përmes një projekti të çelur rishtas në Shqipëri. WUS ofron bursa 6-mujore (250 € në muaj) për studentë në vitin e fundit të studimit, që janë në fazën e hyrjes në tregun e punës apo që dëshirojnë të fillojnë një biznes.Read More…

Kërkesë për plotësimin me personel administrativ

Kërkesë për plotësimin me personel administrativ Drejtuar: Prof. Dr. Roland Zisi Rektor  i Universitetit ‘Ismail Qemali’ Vlorë I nderuar Z. Rektor, Për arsye të fillimit të procedurave të tenderimit të rikonstruksionit të Godinës B dhe ambjentit të jashtëm, si dhe rinkontruksionit dhe përshtatjes së Godinës C, të planifikuar në regjistrin e prokurimeve për vitin Read More…