VKM

[:sq]VKM Nr.407, datë 01.06.2016 Për Përcaktimin e Kriterit të Notës Mesatare Për Pranimin e Kandidatëve në Progamet e Studimeve të Ciklit të Parë dhe Programet e Integrauara të Studimit të ciklit të Dytë, për vitin akademik 2016-2017[:]

[:sq][tab]

[divider]

[divider]

[divider]

 

[divider]

[divider][divider]

[/tab_item]

[tab_item title=”VKM Nr.407, datë 01.06.2016″]

[/tab_item]

[/tab][:]