ZYRAT – Zyra e Projekteve,Investimeve dhe Kerkimeve Shkencore (Misioni)

Te indentifikoj mundësitë e hulumtimit dhe partneriteteve, te mundesoj dorëzimin e të gjitha projekt – propozimeve të sponsorizuar në emër të Universitetit,te  negocioj dhe te  ekzekutoj  marrëveshjet lidhur me projektet,  te ndihmon fakultetet, personelin dhe studentet  në menaxhimin e projekteve të cilat janë dhënë për Universitetin.