ZYRAT – Zyra e marredhenies me publikun (Objektivat)

  • Ndërtimi i një reputacioni të favorshëm të univerisitetit;
  • Përhapja e besimit në publik dhe mbështetjes ndaj universitetit ;
  • Publiciteti dhe mbulimi nga media I ngjarjeve dhe projekteve të veçanta që kanë në fokus universitetin;
  • Promovimin e një universiteti të hapur për publikun dhe shoqërinë.