Rregullore e Departamentit të Gjuhëve të Huaja

Këtu do të gjeni rregulloret e Departamentit të Gjuhëve të Huaja:

Rregullore e Departamentit të Gjuhëve të Huaja

Rregullore e programeve të ciklit të parë të studimeve

Rregullore e programeve të ciklit të dytë të studimeve “Master profesional”

Rregullore e programit të ciklit të dytë të studimeve “Master i shkencave në përkthim-interpretim”

Rregullore “Për paraqitjen dhe stilin e punimeve të diplomës për programet e studimit “Bachelor” dhe “Master profesional””