[:sq]Master Profesional në Infermieri Pediatrike[:]

[:sq]Programet mësimore të Departamentit të Kujdesit Shëndetësor

  1. Master Profesional në Infermieri Pediatrike

 

Programi Mësimor: MP në Infermieri Pediatrike

Informacion mbi programin MP në Infermieri Pediatrike

Objektivat e programit MP në Infermieri Pediatrike

Plani mesimor i programit MP në Infermieri Pediatrike

Rregullorja e programit MP në Infermieri Pediatrike

Suplementi i Diplomës MP në Infermieri Pediatrike

 

Syllabyset e programit MP në Infermieri Pediatrike

INF 420-Kërkimi shkencor në Infermieristikë

INF 430-Farmakologji klinike

INF 441-Menaxhimi infermieror

INF 442-Promocion shëndetësor në Infermieri

INF 443-Cilësia e shërbimit shëndetësor

INF 471-Pediatri e avancuar

INF 472-Infermieri Pediatrike

INF 475-Psikologji infantile

INF 476-Etika në pediatri

INF 483-Praktika profesionale në Pediatri

INF 498-Diploma në Infermieri Pediatrike[:]