Këshilli i Fakultetit të Shkencave Teknike

Këshilli i Fakultetit të Shkencave Teknike

 

 1. Kristofor Lapa                             -Kryetar – Dekan i FSHT-se
 2. Denada Kasemi nenKryetare – Departamenti i Biologjise
 3. Hajdar Kiçaj anetar – Departamenti i Biologjise
 4. Djana Ilia anetar – Departamenti i Inxhinierise Mekanike dhe Navale
 5. Pellumb Cacaj anetar – Departamenti i Inxhinierise Mekanike dhe Navale
 6. Blenard Xhaferaj anetar – Departamenti i Inxhinierise Mekanike dhe Navale
 7. Shkelqim Sinanaj anetar – Departamenti i Shkencave Detare
 8. Ermal Xhelilaj anetar – Departamenti i Shkencave Detare
 9. Flora Qarri anetar – Departamenti i Kimise
 10. Petrit Kotori anetar – Departamenti i Kimise
 11. Bilal Shkurtaj anetar – Departamenti i Fizikes
 12. Silvana Miço anetar – Departamenti i Fizikes
 13. Alketa Hyso anetar – Departamenti i Shkencave Kompjuterike
 14. Eva Çipi anetar – Departamenti i Shkencave Kompjuterike
 15. Leonard Bezati anetar – Departamenti i Matematikes
 16. Hatixhe Likaj sekretare – Administrata