[:sq]Kalendari Shkenca[:]

[:sq][tab]

[tab_item title=”Kalendari Akademik 2019-2020 “]
[toggle_box]
[toggle_item title=”CIKLI I PARË I STUDIMEVE (BACHELOR & MASTER- VITI II)” active=”false”]

 

  • Vjeshtё 2019 (tetor- shkurt)

Mёsimi fillon: 8:00, 14 Tetor 2019

Pushimet dimёrore: 23 Dhjetor – 03 Janar 2020

Mësimi mbaron: 18:00, 07 Shkurt 2020

Provimet fillojnё: 8:00, 10 Shkurt 2020

Provimet pёrfundojnё: 18:00, 28 Shkurt 2020

Riprovimet Janar 2019: 13 Janar 2020 -24 Janar 2020

Diplomimi: 02 Mars 2020- 13 Mars 2020

 

  • Pranverё 2020 (mars – korrik)

Mёsimi fillon: 8:00, 2 Mars 2020

Mësimi mbaron: 18:00, 12Qershor 2020

Provimet fillojnё: 8:00, 15 Qershor 2020

Provimet pёrfundojnё: 18:00, 03 Korrik 2020

Diplomimi: 06 Korrik 2020- 17 Korrik2020

 

  • Verё 2014 (shtator)

Provimet fillojnё: 8:00, 07 Shtator 2020

Provimet pёrfundojnё: 18:00, 18 Shtator2020

Diplomimi: 21 Shtator 2020- 30 Shtator 2020

 

 

[/toggle_item]
[toggle_item title=”CIKLI I DYTË I STUDIMEVE (MASTER- VITI I)” active=”false”]

 

  • Vjeshtё 2019 (tetor – shkurt)

Mёsimi fillon: 8:00, 28 Tetor 2019

Pushimet dimёrore: 23 Dhjetor – 03 Janar 2020

Mësimi mbaron: 18:00, 21 Shkurt 2020

Provimet fillojnё: 8:00, 24 Shkurt 2020

Provimet pёrfundojnё: 18:00, 13 Mars 2020

 

  • Pranverё  2020 (mars – korrik)

Mёsimi fillon: 8:00, 16 Mars 2020

Mësimi mbaron: 18:00, 26 Qershor 2020

Provimet fillojnё: 8:00, 29 Qershor 2020

Provimet pёrfundojnё: 18:00, 17 Korrik 2020

 

  • Pranverё  2020 (mars – korrik)

Provimet fillojnё: 8:00, 07 Shtator 2020

Provimet pёrfundojnё: 18:00, 18 Shtator 2020

 

[/toggle_item][/toggle_box]

[/tab_item]

[/tab][:]