[rev_slider_vc alias=”home_slider”]
[stm_icon_box icon=”fa-icon-stm_icon_market_research” icon_size=”73″ icon_height=”69″ icon_color=”#ffffff” title=”Fakulteti i Ekonomise” box_bg_color=”#10c45c” box_text_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1455020024494{padding-top: 30px !important;padding-right: 32px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 32px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Funivlora.edu.al%2F%3Fpage_id%3D4199|title:Fakulteti%20i%20Ekonomise|”]

Fakulteti i Ekonomise, i akredituar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, ofron programe Bachelor në Financë, Administrim Biznesi, edhe në Manaxhim Turizmi tek një grup studentësh të talentuar dhe të afirmuar.

[/stm_icon_box]

[stm_icon_box icon=”fa-icon-stm_icon_graduation-hat” icon_size=”61″ icon_height=”69″ icon_color=”#ffffff” title=”F. i Shkencave Teknike” box_bg_color=”#fdc735″ box_text_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1455020050389{padding-top: 30px !important;padding-right: 32px !important;padding-bottom: 50px !important;padding-left: 32px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Funivlora.edu.al%2F%3Fpage_id%3D3936|title:Fakulteti%20i%20Shkencave%20Teknike|”]

Ky fakultet ofron kurse studimi universitare dhe pasuniversitare me perspektive per te ardhmen si: Matematike, Fizike, Inxhinieri Mekanike dhe Navale, Bio-Kimi, Informatike, Inxhinieri Elektrike, si dhe Shkenca Nautike.

[/stm_icon_box]

[stm_icon_box icon=”fa fa-book” icon_size=”62″ icon_height=”69″ icon_color=”#ffffff” title=”F. i Shkencave Humane” box_bg_color=”#307ad5″ box_text_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Funivlora.edu.al%2F%3Fpage_id%3D4088|title:Fakulteti%20i%20Shkencave%20Humane|”]

Fakulteti i Shkencave Humane u krijua ne 5 dhjetor 2007, para zhvillimit te zgjedhjeve ne Universitet mbi bazen e departamenteve ekzistues nderfakultetor te Mesuesise dhe te Gjuheve te Huaja.

[/stm_icon_box]

[stm_icon_box icon=”fa-icon-stm_icon_brain” icon_size=”57″ icon_height=”69″ icon_color=”#ffffff” title=”F. i Shëndetit Publik” box_bg_color=”#e948ae” box_text_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Funivlora.edu.al%2F%3Fpage_id%3D4194|title:Fakulteti%20i%20Sh%C3%ABndetit%20Publik|”]

Fakulteti i Shëndetit Publik i Universitetit të Vlorës ‘Ismail Qemali’ aktualisht formon infermierë të përgjithshëm dhe të profilizuar në fusha të ndryshme të shërbimit infermieror dhe të shëndetit publik.

[/stm_icon_box]

ARRITJET E UNIVERSITETIT

[stm_color_separator color=”#fdc735″ css=”.vc_custom_1453170061185{margin-top: 7px !important;margin-bottom: 27px !important;}”]

Këtu mund të shikoni disa nga statistikat e Universitetit

[stm_stats_counter counter_value=”12500″ icon=”fa-icon-stm_icon_earth” icon_height=”72″ title=”Rankimi Global” icon_text_color=”#ffffff”]
[stm_stats_counter counter_value=”500″ icon=”fa-icon-stm_icon_teacher” icon_size=”71″ icon_height=”72″ title=”Klasa”]
[stm_stats_counter counter_value=”15000″ icon=”fa-icon-stm_icon_users” icon_height=”72″ title=”Studentë”]
[stm_stats_counter counter_value=”1235″ icon=”fa-icon-stm_icon_user” icon_height=”72″ title=”Personel Akademik”]

NJOFTIME

[stm_color_separator css=”.vc_custom_1453170936458{margin-top: 7px !important;margin-bottom: 0px !important;}”]

UNIVERSITY PARTNERSHIPS

[stm_color_separator css=”.vc_custom_1453172751578{margin-top: 18px !important;margin-bottom: 26px !important;}” color=”#eab830″]

KONFERENCA E RRADHES
TEMA: KONFERENCE

[stm_color_separator color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1437457505459{margin-bottom: 18px !important;}”]

Nxitoni per te gjetur nje vend!

[stm_countdown datepicker=”22-02-2016 05:00″ css=”.vc_custom_1453174093966{margin-bottom: 35px !important;}”]
[stm_sign_up_now form=”555″ title=”Konfirmo Pjesëmarrjen”]
[stm_testimonials testimonials_slides_per_row=”2″ testimonials_title=”Studentë të dalluar” testimonials_max_num=”2″]

VIDEO TOUR