E drejta për t’u informuar dhe për t’u ankuar

  • Koordinatori: Znj. Deliana Proj, Specialiste në Sektorin e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun
  • E-mail: deliana.proj@univlora.edu.al
  • Adresa: Rektorati Godina A kati i dytë L. Pavarësia, Vlorë
  • Orari: E hënë-E premte 08:00-16:00
  • Format kërkese(kliko këtu)
  • Format ankese(kliko këtu)