Programi Kombëtar IPA 2019 hap thirrjen për projekt propozime “EU for Social Inclusion”Mbështetje të Arsimit Përfshirës në Shqipëri.

Kjo është një thirrje për propozime e kufizuar. Në fazën fillestare të saj aplikohet vetëm nëpërmjet një përshkrimi të idesë kryesore (concept note). Pas kësaj, aplikantët e para-përzgjedhur do të ftohen të paraqesin aplikimin e plotë të projektit.

Për më shumë informacion si dhe për udhëzimet e plota për aplikim ju lutem vizitoni faqet e mëposhtme të internetit:

https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2020/09/Guidelines-for-Grant-Applicants-final-for-publication.pdf

https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2020/09/e2_localpub_en.pdf

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1601036207073&do=publi.welcome&nbPubliList=15&aofr=170212&orderby=upd&searchtype=RS&orderbyad=Desc&userlanguage=en

Afati i dorëzimit të concept note të projekt propozimit është 10 Nëntor 2020, 16:00 CET