Bachelor Biologji

Bachelor Biologji
Programi i studimit

  • Objekrivat e programit te Studimit
  • Plani mesimor
  • Rregullorja e programit mesimor
  • Programi Orientues
  • Suplementi i diplomes