njoftime

Vendim Nr. 3 dhe 4 i Komisionit Zgjedhor të Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë”

Vendim Nr.3 KZFSH

Vendim Nr.4 KZFSHTN