njoftime

Njoftim – Hapen aplikimet për Buletinin Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë

NJOFTIM

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për Numrin 7, Vëllimi 2 – 2024 i Buletinit Shkencor se Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

 Artikujt duhet të dërgohen në adresen email: publikime@univlora.edu.al 

 Afati i fundit për aplikim është data 10.05.2024

Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1]  i UV-së. 

[1] Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë,  Senati Akademik, Vendim Nr. 73, datë 10.07.2017 për miratimin e përbërjes së Bordit Editorial dhe Bordit Shkencor të Buletinit Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë

BShk Nr7 V2- call (3)