njoftime

KZFSHTN – Vendim Nr. 1, Konstituimi dhe Zgjedhja e Kryetarit te KZFSHTN

Vendim Nr. 1, Date 26.04.2024 Per Konstituimin dhe Zgjedhjen e Kryetarit te Komisionit Zgjedhor prane Fakultetit te Shkencave Teknike dhe Natyrore ne Universitetin “Ismail Qemali” Vlore.

KZFSHTN Vendim 1