njoftime

Njoftim për hapjen e procesit të Regjistrimit të Kandidatëve për Rektor dhe Anëtar Senati Akademik

Njoftim për hapjen e procesit të Regjistrimit të Kandidatëve për Rektor dhe Anëtar Senati Akademik në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.

Vendim Nr. 04, datë 16.04.2024 i Komisionit Institucional Zgjedhor të UV.

Kërkesë për publikim në faqen zyrtare (1)