njoftim punesim

Personel akademik me angazhim kohë të plotë, kategoria “lektorë” pranë Departamentit të Shkencave Kompjuterike

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.18 datë 02.02.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (një) personel akademik me angazhim kohë të plotë, kategoria “lektorë” pranë Departamentit të Shkencave Kompjuterike, Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore

Detyrat dhe përgjegjësitë

  • Pedagog me angazhim me kohë të plotë
  • Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit