njoftim punesim

Personel akademik me kohë të plotë ranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor në Fakultetin e Shëndetit

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.12 datë 29.01.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për 1(një) vend të lirë pune në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (një) personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2023-2024, pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor në Fakultetin e Shëndetit.

Detyrat dhe përgjegjësitë
1. Mësimdhënie në modulet e lëndëve infermierore në veprimtaritë akademike: praktikë mësimore dhe profesionale në Fier.
2. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
3. Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit