njoftim punesim

Personel akademik asistent-lektorë, pranë Departamentit të Biologjisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.5 datë 10.01.2024 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (një) personel akademik me angazhim kohë të plotë, kategoria “asistent-lektorë”, pranë Departamentit të Biologjisë, Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore

Detyrat dhe përgjegjësitë

  • Pedagog me angazhim me kohë të plotë
  • Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit