njoftim punesim

Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin Mirëmbajtës

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin nr.130 datë 05.12.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel administrativ me kohë të plotë, në pozicionin “Mirëmbajtës”, pranë Sektorit të Shërbimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.

Detyrat dhe përgjegjësitë
Mirëmban ambjentet mësimore dhe jo mësimore, konstatimin dhe riparimin e dëmeve për mirëfunksionimin e punës në institucion.

Njoftimi i plote

Formulari Aplikimit