Aktivitete njoftime

Ditës Ndërkombëtare kundër HIV-AIDS, data 1 Dhjetor

Në kuadër te 1 Dhjetorit, Ditës Ndërkombëtare kundër HIV-AIDS, Departamenti i Kujdesit Shëndetësor në bashkëpunim me studentët e programit Bachelor në Infermieri Mami, organizuan dhe realizuan leksionin e hapur me tematikë “Ndërgjegjësimin e të rinjve për parandalimin e HIV-AIDS”, me maturantët e Shkollës së Mesme “Ali Demi”, Vlorë.
Në këtë aktivitet u prezantuan tema si:
Epidemiologjia e HIV -AIDS në Shqipëri dhe në botë;
Rrugët e transmetimit;
Grupet e riskut;
Metodat parandaluese dhe depistuese;
Parandalimi i sjelljeve stigmatizuese të personave që jetojnë me HIV.
Data 1 Dhjetor është një ditë pë të treguar mbështetje për njerësit që jetojnë me HIV-AIDS dhe për të kujtuar ata që kanë humbur jetën dhe për të mësuar faktet dhe realitetet e HIV-it sot ne Shqipëri dhe në mbarë botën.