NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË, PROMOVOHET LIBRI “GIOVANNI  FALCONE – NJË HERO I VETMUAR”, SHQIPËRUAR NGA GJYQTARI  ENGERT PËLLUMBI

Ditën e premte, datë 01. 12. 2023, në sallën “Rilindja” të Universitetit “Ismail Qemali”, Vorë, u organizua promovimi i librit “Giovanni Falcone – një hero i vetmuar”, i autoreve Maria Falconedhe  Francesca Barra, shqipëruar nga origjinali italisht, nga Gjyqtari Engert Pëllumbi. Promovimi i kësaj vepre me rëndësi të veçantë jo vetëm për sistemin e drejtësisë, u ideua dhe u rRead More…