Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Anadolu (Anadolu University) në Turqi

Thirrje për mobilitet studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në kuadër të Programit “Erasmus+” KA171, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet studimi për një semestër në Universitetin Anadolu (Anadolu University) në Turqi . Read More…

Shtyhet afati i plikimit – Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki (Pavol Jozef Šafárik University in Košice)

Shtyhet afati i plikimit per thirrjen per student në Universitetin Pavol Jozef Safarik në Kosice, Sllovaki (Pavol Jozef Šafárik University in Košice). Pranohen aplikimet deri me date 06/11/2023 Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpRead More…