Bursa Erasmus+ për studentë në Universitetin e Timisoarës Perëndimore në Rumani

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Timisoarës Perëndimore në Rumani në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet studimiRead More…